يكشنبه, تیر 30, 1398

یادداشت نخبگان جوان

بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل شدن به زبان علمی جهانی

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبنی بر شکل‌گیری دهکده‌ای جهانی، ملتی که با ابزار زبان و فرهنگ بومی، تعریفی از...

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران
  زهره کریم‌میان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر     استقرار نظام شایسته...

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت
زهرا داورپناه
دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
شاید مشکل ما این نیست که بزرگتر نداریم، مشکل ما این است...

چالش‌ها و پیش‌نیازهای پیشرفت: اعضای جامعه

چالش‌ها و پیش‌نیازهای پیشرفت: اعضای جامعه
  امیرمسعود عطائی دانشجوی مدیریت mba  دانشگاه صنعتی شریف               کلیدی‌ترین و استراتژیک‌ترین منبع...

دانشگاهی که دانشگاه نباشد، دانشگاه نیست

دانشگاهی که دانشگاه نباشد، دانشگاه نیست
علیرضا پوستین دوز
دانشجوی مهندسی برق و فیزیک   قبل از شروع
لطفا هنگام خواندن این چند سطر به دنبال مثال...
  • 1
  • 2
  • 3