يكشنبه, تیر 30, 1398

یادداشت صاحبنظران

دکتر امیرعلي سيف‌‌الدين

دکتر امیرعلي سيف‌‌الدين
بررسی تسهیل‌‌گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش‌‌بنیان
نگرشی جدید به بخشی از بستر نهادی الگوی اسلامی ایرانی...

دکتر عادل پیغامی

دکتر عادل پیغامی
 مفهوم‌شناسی پیشرفت گلخانه‌ای یادداشتی از دكتر عادل پیغامی، استادیار دانشكده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد...

مهرداد راهداری

مهرداد راهداری
  معاون امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همه در کشور...

دکتر زاهدی وفا

دکتر زاهدی وفا
    تبیین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت محمد هادی زاهدی وفا، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و معاون وزیر...

حجت الاسلام مهندس عبدالحمید آکوچکیان

سلسله یادداشتهای پیشرفت  

دکتر عطاءالله رفیعی

مجموعه یادداشت:

دکتر عادل پیغامی

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

مقتضیات فرهنگی تاریخی هر کشوری الگوی توسعه و پیشرفت آن کشور را تعیین می‌کند....

حجت الاسلام علیرضا پیروزمند

قائم مقام دفتر فرهنگستان علوم اسلامی
مسئول گروه روش فرهنگستان علوم اسلامی

آنچه که مهمترین رکن و پیش نیاز...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5